Niszczenie danych osobowych


Niszczenie dokumentów z danymi osobowymi w sposób nieodpowiedni, odtwarzalny (np. w niszczarkach z cięciem paskowym i/lub ze zbyt niskim stopniem bezpieczeństwa wg normy DIN 66399), w razie kontroli grozi karą grzywny lub pozbawienia wolności w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

Zaleca się niszczenie dokumentów papierowych zawierających dane osobowe i inne dane identyfikacyjne osób jak np. numery telefonów, adresy e-mail itp. w sposób możliwie nieodtwarzalny np. w niszczarkach z cięciem ścinkowym i stopniem bezpieczeństwa min. P-4 (dla nośników papierowych) wg normy DIN 66399.


Zobacz najczęściej wybierane modele z cięciem ścinkowym i stopniem P-4 wg normy DIN 66399

ZOBACZ TUTAJ